SeminariumCentrale


A tartalomhoz

Tisztségek

Közösség

 • Főduktor
 • Kisduktor
 • Magister Assistanciae
 • Cantus magister
 • Sacellanus
 • Infirmarius
 • Munka-, műszaki- és eszközfelelős
 • Sportfelelős
 • Nyílt esték felelőse
 • Kerékpárfelelős
 • Fotó- és fénymásoló felelős
 • Tabellárius
 • Számítógép felelős
 • Honlapgazda

FŐDUKTOR: A kispapok képviselője. Ő vezeti az étkezési imákat, köszönti a születésnapjukat és névnapjukat ünneplő növendékeket és elöljárókat, ugyanakkor kapocs is a kispapság és az elöljárók között. Ügyel arra, hogy betartsuk a napirendet, és kisebb szabálytalanságok esetén figyelmezteti az érintetteket. Szoros kapcsolatban van az elöljárókkal, képviseli a kispapok érdekeit náluk, és minden programot megbeszél velük.

KISDUKTOR: Az elsőéveseket segíti. Feladata, hogy bevezesse őket a szemináriumi és az egyetemi életbe.

MEI ELNÖK:

MAGISTER ASSISTENCIAE: A Ház liturgikus életének szabályozásával van megbízva. Beosztja a heti ministránsokat, az étkezéseknél a felszolgálókat és az ünnepi misék ministránsait (asszisztenciát). A főduktor távollétében vezeti az étkezési imákat.

CANTUS MAGISTER: A Ház zenei életének irányításával van megbízva. A szentmiséken főként ő orgonál, valamint vezeti a miséken való éneklés. Az énektanár távollétében ő tartja az énekórákat, és vigyáz az énekeskönyvekre. Alkalomadtán kisebb kórusfellépésekre készít fel bennünket.

SACELLANUS (sekrestyés): Két kispap látja el a kápolna sekrestyési szolgálatát. Feladatuk, hogy rendben tartsák a kápolnát, a liturgikus eszközöket, beszerezzék a szükséges kellékeket és előkészítsenek a szentmisére.


INFIRMARIUS (betegápoló): Két kispap látja el a házon belül azokat a növendékeket, akik megbetegszenek. Kezelik a Ház gyógyszer-állományát, beszerzik a fontos gyógyszereket, a betegeket elkísérik a háziorvoshoz, valamint az ételt fölviszik a betegek szobájába.

MUNKA-, MŰSZAKI- ÉS ESZKÖZFELELŐS: A Házon belül észlelt kisebb javításokat ő oldja meg, a nagyobb javításokat pedig bejelenti a Ház gondnokánál. Beosztja a kispapokat különböző helyszínekre, amikor az egész házat takarítjuk vagy egyéb nagyobb méretű munkaakción veszünk részt. Rendben tartja a mosógépeket, és beszerzi a mosáshoz szükséges kellékeket.

SPORTFELELŐS: A Ház sportéletének irányításával van megbízva. Feladata, hogy megszervezze a sporteseményeket.

FŐGÖRÖG:

NYÍLT-ESTÉK FELELŐSE: A havonta egyszer tartott szemináriumi nyílt napok szervezését és vezetését látja el. Olyankor várunk minden papságra érdeklődőt a szemináriumunkba. A nyílt estékről bővebben

KERÉKPÁRFELELŐS: Karbantartja a szeminárium kerékpárjait.

FOTÓS ÉS FÉNYMÁSOLÓFELELŐS: A Ház nagyobb eseményeit képekben örökíti meg, valamint a kispapok fénymásolóját tartja karban.

TABELLÁRIUS: A házban lévő faliújságok gondozója, valamint a levelek és újságok felelőse

SZÁMÍTÓGÉPFELELŐS: A szeminárium számítógépeit tartja karban.

HONLAPGAZDA: A számítógép felelős mellett a honlap szerkesztője


Főoldal | Történelem | Közösség | Képtár | Kapcsolat | Oldaltérkép


Almenü:


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe